Sözlükte "lirik" ne demek?

1. Coşkun, esinle dolu.
2. Eski yunan yazınında lir eşliğinde söylenen (koşuk).
3. Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren yazın.

Lirik kelimesinin ingilizcesi

n. lyric
Köken: Fransızca