Sözlükte "lirik" ne demek?

1. Coşkun, esinle dolu.
2. Eski yunan yazınında lir eşliğinde söylenen (koşuk).
3. Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren yazınlirik

Lirik kelimesinin ingilizcesi

n. lyric
Köken: Fransızca